śląskieNajgorzej płatne zawody

Pozycja Średnie wynagrodzenie brutto(PLN)
Dziennikarz 1 160
Asystent 1 534
Urzędnik 1 600
Junior Graphic Designer 2 093
Drukarz 2 228
Archiwista, administrator rejestru 2 233
Inspektor 2 243
Kierowca samochodu 2 356
Recepcjonista 2 412
Doradca 2 419
App Name -