logo

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (Polska) wynosi 2 399 PLN

Porównaj swoje wynagrodzenie z innymi
Wyświetlona wartość obejmuje wszystkie wynagrodzenia w kraju.

Pozycja Archiwista, administrator rejestru - Administracja na rynku pracy

Stanowisko pracy znajduje się
w rankingu wynagrodzeń

Reprezentacja kobiet na stanowisku

Średni wiek respondenta na stanowisku

289. miejsce

Hydraulik

Usługi

Salary group 1

1 628 PLN

285. miejsce

Robotnik

Produkcja

Salary group 2

2 307 PLN

284. miejsce

Archiwista, administrator rejestru

Administracja

Salary group 2

2 399 PLN

283. miejsce

Pracownik ochrony

Bezpieczeństwo, ochrona

Salary group 2

2 442 PLN

1. miejsce

Dyrektor generalny

Kierownictwo wysokiego szczebla

Salary group 3

25 528 PLN