Wykwalifikowany inżynier mechanik


Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (Polska) wynosi