logo

Zakres wynagrodzeń dla osób pracujących w Polska w kategorii Ubezpieczenia zazwyczaj wynosi od 3 452,00 PLN (minimalne wynagrodzenie ) do 6 477,00 PLN (najwyższa średnia, rzeczywista maksymalna pensja jest wyższa).

Jest to całkowita miesięczna pensja, w tym premie. Wynagrodzenia różnią się drastycznie między różnymi stanowiskami pracy. Jeśli jesteś zainteresowany wynagrodzeniem za określoną pracę, zapoznaj się z poniższymi informacjami na temat wynagrodzeń na określonym stanowisku.

Miesięczne wynagrodzenie brutto
4 000
5 000
6 000
 
10% 3 452 PLN
90% 6 477 PLN
Pensje mogą się różnić w zależności od pozycji, podana wartość ma charakter orientacyjny.

Wybierz stanowisko, na którym pracujesz i rozpocznij badanie.

Administrator ds. ubezpieczeń

2 561 - 5 963 PLN

Agent ubezpieczeniowy

1 074 - 4 711 PLN

Aktuariusz

3 485 - 11 476 PLN

Broker ubezpieczeniowy

2 020 - 7 284 PLN

Dyrektor oddziału

5 269 - 15 235 PLN

Ekspert farmacji

Ekspert medyczny

Ekspert pielęgniarstwa

Inżynier ds. ubezpieczeń

2 042 - 8 525 PLN

Kierownik działu

4 192 - 12 729 PLN

Likwidator szkód

2 073 - 7 782 PLN

Oficer Zarządzania Kontraktami

2 606 - 5 995 PLN

Pracownik księgowości

2 378 - 6 152 PLN

Specjalista ds. Ochrony Zdrowia

Specjalista ds. Windykacji

4 215 - 5 455 PLN

Specjalista ds. kontroli płatności składek ubezpie

2 000 - 6 875 PLN

Specjalista ds. reasekuracji

2 724 - 9 285 PLN

Specjalista ds. rozwoju produktu

3 310 - 10 214 PLN

Specjalista ds. rozwoju programu opieki zdrowotnej

Specjalista ds. zakupów świadczeń opieki zdrowotne

2 542 - 8 557 PLN

Urzędnik ds. rejestru

2 533 - 6 090 PLN