logo

Zakres wynagrodzeń dla osób pracujących w Polska w kategorii Ubezpieczenia zazwyczaj wynosi od 3 151 PLN (minimalne wynagrodzenie ) do 6 376 PLN (najwyższa średnia, rzeczywista maksymalna pensja jest wyższa).

Jest to całkowita miesięczna pensja, w tym premie. Wynagrodzenia różnią się drastycznie między różnymi stanowiskami pracy. Jeśli jesteś zainteresowany wynagrodzeniem za określoną pracę, zapoznaj się z poniższymi informacjami na temat wynagrodzeń na określonym stanowisku.

Miesięczne wynagrodzenie brutto
4,000
5,000
6,000
 
10% 3,151 PLN
90% 6,376 PLN
Pensje mogą się różnić w zależności od pozycji, podana wartość ma charakter orientacyjny.

Wybierz stanowisko, na którym pracujesz i rozpocznij badanie.

Administrator ds. ubezpieczeń

2 601 - 5 902 PLN

Agent ubezpieczeniowy

1 946 - 6 890 PLN

Aktuariusz

3 491 - 11 340 PLN

Broker ubezpieczeniowy

1 937 - 7 220 PLN

Dyrektor oddziału

4 908 - 15 158 PLN

Ekspert farmacji

Ekspert medyczny

Ekspert pielęgniarstwa

Inżynier ds. ubezpieczeń

2 125 - 8 114 PLN

Kierownik działu

4 242 - 12 658 PLN

Likwidator szkód

2 346 - 7 590 PLN

Oficer Zarządzania Kontraktami

2 554 - 6 064 PLN

Pracownik księgowości

2 517 - 5 471 PLN

Specjalista ds. Ochrony Zdrowia

Specjalista ds. Windykacji

2 780 - 4 360 PLN

Specjalista ds. kontroli płatności składek ubezpie

2 138 - 6 677 PLN

Specjalista ds. reasekuracji

2 808 - 9 164 PLN

Specjalista ds. rozwoju produktu

3 475 - 10 073 PLN

Specjalista ds. rozwoju programu opieki zdrowotnej

Specjalista ds. zakupów świadczeń opieki zdrowotne

2 613 - 8 455 PLN

Urzędnik ds. rejestru

2 597 - 6 005 PLN