Jak działa serwis PensjoMetr?

Metodologia badania wynagrodzeń PensjoMetr.


PensjoMetr to badanie ankietowe prowadzone na stronie internetowej i umożliwiające porównanie wynagrodzeń osób pracujących na różnych stanowiskach oraz w różnych miastach w Polsce. Lista stanowisk odzwierciedla nasz rynek pracy i jest ciągle aktualizowana.

Serwis został uruchomiony w 2015 roku w wyniku współpracy Monster Polska Sp. z o.o. z firmą Profesia, spol. s r.o., która jest autorem metodologii dotyczącej pozyskiwania, przechowywania i przetwarzania danych zebranych podczas badania.

Serwis skierowany jest do wszystkich osób pracujących, które chcą porównać swoje wynagrodzenie.

1. Pozyskiwanie danych

Serwis umożliwia porównanie wynagrodzenia z innymi osobami pracującymi na tym samym stanowisku i w tym samym województwie. Każdy, kto wypełni ankietę składającą się z 14 pytań (w tym 8 obowiązkowych) otrzymuje bezpłatne porównanie wynagrodzenia ze średnią w danej kategorii, powstałą w oparciu o wszystkie odpowiedzi dla danego stanowiska i województwa.  

Dane otrzymane od osoby biorącej udział w badaniu są ważne przez 1 rok i pozostają w niezmienionej formie. Wszystkie informacje podane w badaniu wynagrodzeń są anonimowe.

2. Udostępnianie danych

Błędy, tj. liczby ujemne, bardzo niskie wartości (np. 1zł / miesiąc) albo bardzo wysokie (np. 10 mln zł / miesiąc) są odrzucane w pierwszej kolejności. Kolejnym etapem jest wyczyszczenie bazy danych z duplikatów oraz wyraźnych błędów powstałych podczas wypełniania ankiety. Metodologia wykrywania ekstremalnych wartości (data trimming) jest oparta na konserwatywnych szacunkach dotyczących rozkładu teoretycznego wynagrodzeń na określonej pozycji i w danym województwie.

Wszystkie dane, które przeszły powyższe etapy czyszczenia, zostają użyte w wyliczeniach.

Wyniki badania wynagrodzeń pochodzą jedynie z zaakceptowanych danych:

  • jeden profil (wynik badania) jest wykorzystywany przez 1 rok jako próba,
  • nigdy nie ingerujemy w treść wypełnionych ankiet,
  • inflacja oraz koszty życia nie są brane pod uwagę podczas wyliczeń,
  • nie wyliczamy wynagrodzeń w jednym województwie na podstawie danych z innego województwa.

Dla lepszego zobrazowania wyników porównania wynagrodzeń, prezentujemy je również w formie graficznej.

3.  Wyniki dla respondentów

Badanie wynagrodzeń PensjoMetr jest darmowe dla:

  • pracowników, którzy chcą porównać swoje wynagrodzenia z innymi
  • bezrobotnych / studentów / pracowników, którzy chcą sprawdzić jakie są wynagrodzenia na poszczególnych stanowiskach


Każdy biorący udział w badaniu po wypełnieniu ankiety otrzymuje podstawowe porównianie wynagrodzenia obecnego lub oczekiwanego z innymi, które zostały podane.

Informacje

19
Sep.
Czy pracodawcy gotowi są na ujawnienie zarobków pracowników? I co na to sami zainteresowani?

W Polsce kwestia zarobków jest wciąż tematem tabu. Z jednej strony firmy chętnie dowiedziałaby się, ile płaci konkurencja. Z drugiej strzegą informacji o siatkach płac we własnej firmie. Podobnie jest wśród pracowników. Sami chętnie dowiedzieliby się, ile co miesiąc wpływa na konto sąsiada, ale o swojej płacy mówią mniej ochoczo.

19
Aug.
Czy specjaliści IT zaczną migrować? Dane o zarobkach w regionie

Według różnych szacunków na polskim rynku pracy brakuje od 30 do 50 tys. specjalistów IT. A liczba osób potrzebnych do pracy w tym obszarze będzie rosnąć. Pracodawcy szukają różnych rozwiązań, prześcigają się w oferowanych benefitach, proponują szerokie szkolenia lub całkowite przygotowanie do zawodu. Jednak polskie zasoby nie są w stanie zapełnić tej luki, kolejnym krokiem w rekrutacjach specjalistów IT będą rekrutacje zagraniczne – prognozują eksperci międzynarodowego serwisu rekrutacyjnego MonsterPolska.pl, opierając się na badaniach, w których zapytali ponad 4 tys. pracowników IT z regionu Europy Środkowej i Wschodniej o chęć emigracji zarobkowej.

19
Jul.
Branża motoryzacyjna rośnie w siłę. Automotive potrzebuje pracowników

W czerwcu br. ruszyła budowa fabryki Mercedes w Jaworznie na Dolnym Śląsku. Wraz z budową wystartowała rekrutacja pracowników. Do pracy w tej fabryce potrzebnych jest kilkaset osób. Polska jest już trzecim największym producentem pojazdów silnikowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej (CEE).