Inżynier procesów


Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (Polska) wynosi