Inżynier utrzymania


Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (Polska) wynosi