Dyrektor/kierownik produkcji


Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (Polska) wynosi