logo
Informacje o Tobie
Dodatki
Wyniki badania
1
2
3
4

Praca i wynagrodzenie

Proszę wypełnić tylko prawdziwe dane w kwestionariuszu. Na podstawie wprowadzonych danych otrzymasz bezpłatne porównanie wynagrodzenia z rynkiem pracy. Kwerendy od użytkowników, które zawierają wartości ekstremalne, nie są uwzględniane w ankiecie. Pytania opcjonalne są oznaczone.


PLN / miesiąc

PLN / miesiąc
Wpisz wysokość wynagrodzenia podstawowego (bez premii i prowizji). Powinno ono dotyczyć pracy na pełny etat. Prosimy nie używać odstępów, przecinków ani kropek do oddzielenia cyfr.
PLN / miesiąc
Wpisz średnią miesięczną premię, prowizję, nagrodę indywidualną, zmienną część pensji, itp.
PLN / rok
Wpisz premię roczną lub inne dodatki finansowe.